Namjera nam je da u ovom eseju ukažemo, u najkraćem, na načine na koje Kurʼān govori o vremenu. Na stranicama te knjige nižu se i među se prepliću mnogi spektri mnogolikih riječi za vrijeme kao i riječi u neraskidivoj vezi s vremenom. (…)

Izvor: Enes Karić, “Vrijeme u Kur'anu”, Takvim za 2015. godinu, El-Kalem, Sarajevo, 2015., str. 29-75.