Ova sura prikazuje dio poteškoća, prepreka, rasprava i opiranja na koja je nailazio poziv u islam. Istovremeno nam pokazuje kako je Kur’ani-kerim od toga liječio ljudske duše tako što je, umjesto mitova legendi, idolopoklonstva i ostalih džahilijetskih ispraznosti, kojima su bile obuzete ljudske duše toga doba, u njih usađivao svoje istine i vrijednosti. Nažalost, toga još i danas ima, a bilo ga je uvijek i svugdje. Džahilijetski pagani govorili su: “U ovoj stoci što ju je Allah ljudima potčinio, ima jedan dio koji pripada Allahu, a jedan dio božanstvima našim.” (…)

Izvor: Halil Bjelak, “Tumačenje sure ‘Ez-Zuhruf’ (‘Ukras’)”, Glasnik IZ u BiH, br. 9-10 (I dio) i 11-12 (II dio), 2009., Islamska zajednica u BiH, Sarajevo.