U tekstu se analiziraju značenjska polja tri važne kur’anske riječi: ğihād, ḥarb i qitāl na leksičkom, semantičko-kontekstualnom i interpretativnom (tefsirskom) nivou kur’anskoga Teksta. Autor teksta istražuje identična i distinktivna semantička obilježja predmetnih riječi te traga za odgovorom na pitanje da li je riječ o sinonimnim leksemama ili, pak, svaka od ovih riječi zadržava svoju semantičku osobenost. Na kraju rada iznose se zaključci do kojih je autor došao tokom svoje analize. Jedan od zaključaka jeste da je kur’anske ajete u kojima se spominju riječi ğihād, ḥarb i qitāl neophodno kontekstualno čitati, razumijevati i interpretirati.

Ključne riječi: ğihād, ḥarb, qitāl, semantika, semantičko polje, kontekst, tefsir

 

Autor: Almir Fatić

Izvor: Almir Fatić, “Semantička obilježja kur'anskih riječi ğihād, ḥarb i qitāl“, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 19/2015, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2016., str. 31-50.