Ključne riječi: Život, Božansko stvaranje, fenomeni života, voda i kiša, mrtva zemlja, proživljenje, Budući svijet kao Budući vječni život.

Život se u Kurʼānu spominje kao znak ili znakovlje Božije. Također, u velikom broju āyāta ili “znakova“ Kurʼāna život se navodi kao primjer Božanske moći stvaranja. Ima život minerala, potom biljaka (vegetacije), životinja (animalni život), ljudi… Sve su to fenomeni ili jamstva da Bog ima, da On jeste. Kurʼān ustaje u zaštitu života, život je zaštićena vrijednost islama i Kurʼāna. Jer, tajna porijekla života jednaka je tajni samog stvaralačkog čina Božijega. Također, prema Kurʼānu, ovosvjetski fenomeni života, iako su prolazni, snažno govore o životu na Budućem svijetu.

 

Autor: prof. dr. Enes Karić

Izvor: Glasnik IZ u BiH, br. 7-8. 2015., str. 661-676.