Tekst ukazuje na uzroke napretka i progresa muslimana, a potom i na razloge njihova nazatka, pa možda i njihova iščezavanja. U prvom slučaju nudi se i insistira na približavanju stavu Kurʼana kao i načinu komuniciranja Poslanika (a.s.) među ljudima, a u drugom slučaju radi se o neskladu između muslimana i slijeda islamskog programa-načina života, gdje se također ukazuje na postupak Allahova poslanika Muhammeda (a.s.) i njegove upute, insistirajući na slijedu Kurʼana. Otuda iščitavanje teksta Kurʼana, znači, da to nije samo ibadet, nego i korist čovjeku u životu. Poruka nije, kako u članku stoji, u učestalom učenju Kurʼana, nego je poruka u razumijevanju sadržaja Kurʼana kroz čitanje (učenje) Kurʼana.

Ključne riječi: čovjek, Kurʼan, Muhammed, Umma (Ummet)

 

Autor: Omer Nakičević

Izvor: Omer Nakičević, “Čovjek i Kur'an”, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 19/2015, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2016., str. 9-17.