U ovom razgovoru akademik Enes Karić, redovni profesor na Fakultetu islamskih nauka, govori o današnjem razumijevanju i tumačenju Kur’ana; “legitimiranju zlodjela Svetim tekstom“; muslimanskim izbjeglicama i međumuslimanskim sukobima; intelektualnoj tradiciji u tumačenju islama u BiH; Islamskoj zajednici i drugim pitanjima ističući važnost i potrebu razvijanja projekata mira, čestitosti i predanog rada te afirmiranja tradicije vjere i znanja. (…)

Izvor: Enes Karić, “Autentično tumačenje Kur'ana podstiče na činjenje dobra, na čiste ruke i čist obraz” (intervju), Novi Muallim, proljeće 2016, god. XVII, br. 65-76, str. 76-84.