Opširnije

Tumačenje sure “Ja-Sin”

Sura Ja-Sin predstavlja srce Kur’ana (qalbu’l-Qur’an); ko je prouči kao da je cijeli Kur’an proučio deset puta, a ko je prouči noću tražeći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, Uzvišeni Allah oprostit će mu (grijehe) te noći; ko je prouči danju, slijedi mu isto.
Opširnije
Opširnije

Čovjek i Kur'an

Iščitavanje teksta Kurʼana, znači, da to nije samo ibadet, nego i korist čovjeku u životu. Poruka nije, kako u članku stoji, u učestalom učenju Kurʼana, nego je poruka u razumijevanju sadržaja Kurʼana kroz čitanje (učenje) Kurʼana.
Opširnije
Opširnije

Semantička obilježja kur'anskih riječi “ğihād”, “ḥarb” i “qitāl”

U tekstu se analiziraju značenjska polja tri važne kur’anske riječi: “ğihād”, “ḥarb” i “qitāl” na leksičkom, semantičko-kontekstualnom i interpretativnom (tefsirskom) nivou kur’anskoga Teksta. Autor teksta istražuje identična i distinktivna semantička obilježja predmetnih riječi te traga za odgovorom na pitanje da li je riječ o sinonimnim leksemama ili, pak, svaka od ovih riječi zadržava svoju semantičku osobenost.
Opširnije
Opširnije

Karakteristični počeci kur'anskih sura (tajanstvena slova – slovni počeci)

Na početku 29 kur’anskih sura nalaze se karakteristični počeci, tj. od jedan do pet harfova koji ne čine riječi i koji se prilikom učenja moraju izgovarati zasebno, kao samostalni harfovi. Budući da oni samim učenjem, odnosno recitovanjem, ne ukazuju na određeno značenje, od njihova objavljivanja pa sve do danas mnogi su se pitali zašto su oni objavljeni, kakva je njihova svrha i ima li neko značenje na koje oni ukazuju.
Opširnije
Opširnije

Tumačenje sure “Ez-Zuhruf” (“Ukras”)

Ova sura prikazuje dio poteškoća, prepreka, rasprava i opiranja na koja je nailazio poziv u islam. Istovremeno nam pokazuje kako je Kur’ani-kerim od toga liječio ljudske duše tako što je, umjesto mitova legendi, idolopoklonstva i ostalih džahilijetskih ispraznosti, kojima su bile obuzete ljudske duše toga doba, u njih usađivao svoje istine i vrijednosti.
Opširnije
Opširnije

Vrijeme u Kur'anu

Namjera nam je da u ovom eseju ukažemo, u najkraćem, na načine na koje Kurʼān govori o vremenu. Na stranicama te knjige nižu se i među se prepliću mnogi spektri mnogolikih riječi za vrijeme kao i riječi u neraskidivoj vezi s
vremenom.
Opširnije
Opširnije

Autentično tumačenje Kur'ana podstiče na činjenje dobra, na čiste ruke i čist obraz

U ovom razgovoru akademik Enes Karić, redovni profesor na Fakultetu islamskih nauka, govori o današnjem razumijevanju i tumačenju Kur’ana; “legitimiranju zlodjela Svetim tekstom“; muslimanskim izbjeglicama i međumuslimanskim sukobima; intelektualnoj tradiciji u tumačenju islama u BiH; Islamskoj zajednici i drugim pitanjima ističući važnost i potrebu razvijanja projekata mira, čestitosti i predanog rada te afirmiranja tradicije vjere i znanja.
Opširnije
Opširnije

Ibn Kesīr i djelo “Tefsīru’l-Qur’āni’l-‘Azīm”

Stručnjaci za tefsir jedinstveni su u ocjeni da njegov tefsir spada u sami vrh tefsirskih djela inače, a pogotovo kada se radi o tradicionalnim tefsirima. Neki ga rangiraju odmah iza čuvenog Taberijeva tefsira, a neki, opet, za njega kažu da je to najvrijedniji tefsir ikada napisan! Ono što se sa poprilično sigurnosti može tvrditi jeste da je to tefsir koji je najviše puta do sada štampan i koji je najviše čitan od svih tefsira.
Opširnije