Opširnije

Vrijeme u Kur'anu

Namjera nam je da u ovom eseju ukažemo, u najkraćem, na načine na koje Kurʼān govori o vremenu. Na stranicama te knjige nižu se i među se prepliću mnogi spektri mnogolikih riječi za vrijeme kao i riječi u neraskidivoj vezi s
vremenom.
Opširnije
Opširnije

Autentično tumačenje Kur'ana podstiče na činjenje dobra, na čiste ruke i čist obraz

U ovom razgovoru akademik Enes Karić, redovni profesor na Fakultetu islamskih nauka, govori o današnjem razumijevanju i tumačenju Kur’ana; “legitimiranju zlodjela Svetim tekstom“; muslimanskim izbjeglicama i međumuslimanskim sukobima; intelektualnoj tradiciji u tumačenju islama u BiH; Islamskoj zajednici i drugim pitanjima ističući važnost i potrebu razvijanja projekata mira, čestitosti i predanog rada te afirmiranja tradicije vjere i znanja.
Opširnije
Opširnije

Ibn Kesīr i djelo “Tefsīru’l-Qur’āni’l-‘Azīm”

Stručnjaci za tefsir jedinstveni su u ocjeni da njegov tefsir spada u sami vrh tefsirskih djela inače, a pogotovo kada se radi o tradicionalnim tefsirima. Neki ga rangiraju odmah iza čuvenog Taberijeva tefsira, a neki, opet, za njega kažu da je to najvrijedniji tefsir ikada napisan! Ono što se sa poprilično sigurnosti može tvrditi jeste da je to tefsir koji je najviše puta do sada štampan i koji je najviše čitan od svih tefsira.
Opširnije
Opširnije

Horizonti života prema Kur'anu

Život se u Kurʼānu spominje kao znak ili znakovlje Božije. Također, u velikom broju āyāta ili “znakova“ Kurʼāna život se navodi kao primjer Božanske moći stvaranja. Ima život minerala, potom biljaka (vegetacije), životinja (animalni život), ljudi… Sve su to fenomeni ili jamstva da Bog ima, da On jeste. Kurʼān ustaje u zaštitu života, život je zaštićena vrijednost islama i Kurʼāna.
Opširnije