U vremenima kada se nad mnogim muslimanskim zemljama provode imperijalističke pretenzije zapadnih zemalja ne samo na ekonomskom i političkom, nego i na ideološkom, kulturološkom, vjerskom pa čak i vojnom planu, a sama muslimanska društva, oslabljena i podijeljena po brojnim osnovama, vrlo često na religijskoj sunnijsko-šiijskoj ravni, ne samo da nemaju snage da se odupru tim pretenzijama, nego ih i u značajnoj mjeri pospješuju, kao, uostalom, i bosanskohercegovačko društvo koje u ovim postratnim vremenima, umjesto da pokreće procese integracije i svekolikog jačanja, sve više se, čak i na vjerskom planu, rastače i slabi, čini se, otuda, posebno značajnim posvetiti pažnju šiijskom poimanju pozicije Muhammeda, s.a.v.s., i njegovog uzornog života (sunneta) u islamu, jer se samo međusobnim upoznavanjem i konstruktivnim, prvenstveno, međumuslimanskim dijalogom možemo oslobađati predrasuda, podozrenja i animoziteta i raditi na izgradnji snažne i produktivne zajednice, a onda i osviješćenog ummeta.

Ključne riječi: šiije, imamet, ehli-bejt, tumačenje sunneta, kritika hadisa, hadiska metodologija, vrste hadisa, primjena hadisa, normativnost sunneta

 

Autor: Zuhdija Hasanović

Izvor: Zuhdija Hasanović, “Ši'ijsko tumačenje sunneta”, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 19/2015, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2016., str. 23-27.