Strah od Allaha ima sedam manifestacija. Prvo se pokaže na jeziku čovjeka. Tada čovjek nastoji da svoj jezik ustegne od laži, ogovaranja i besposlice. Uposli ga spominjanjem Allaha, učenjem Kur'ana i kazivanjem znanja. (…)

 

Izvor: Ebu Lejs Es-Semerkandi, Upozorenje nemarnim, prevod s arapskog jezika: Sabahudin Skejić, Behram-begova medresa, Tuzla, 2006., str. 239-243.