Ideja o osnivanju visokoškolske islamske institucije bila je prisutna još od početka austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Njenu realizaciju pratile su razne teškoće: od ustaljenog konzervativizma, do političkih, kadrovskih, materijalnih i drugih poteškoća. Od te zamisli se, međutim, nije nikada odustalo; stalno se tragalo za rješenjem koje bi pomirilo neke stavove u muslimanskim krugovima i zadovoljilo postojeće vjerske i političke interese. Iako je u Beogradu, u okviru Pravnog fakulteta 1932. godine, otvorena Katedra šerijatskog prava, kojom je rukovodio istaknuti stručnjak šerijatskog prava dr. Mehmed Begović, to nikako nije moglo zamijeniti potrebu za osnivanjem visoke vjerske škole u rangu fakulteta koja bi spremala kadrove za potrebe islamskih pravosudnih ustanova, škola i administracije. Odlaskom Austro-Ugarske monarhije, promijenile su se, donekle, i društveno-političke prilike u Bosni i Hercegovini. Nova društveno-politička tvorevina, Kraljevina Jugoslavija imala je specifične poglede i zahtjeve u tom pravcu. (…)

Izvor: Bilal Hasanović, “Visoko islamsko školstvo u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata”, Glasnik IZ u BiH, br. 3-4, 2008., Islamska zajednica u BiH, Sarajevo, str. 271-286.