Opširnije

Misli o sudbini naroda i zajednica u povijesti

Propadanju ili, drugim riječima, fizičkom uništenju islamskih skupina u Španjolskoj, Siciliji i Balearima prethodila je duga povijest raspadanja zajedničke duše naroda, koju tvori ne samo razum nego i vjerski osjećaji, ćudoredne vrline, vjerski ideali, ljubav prema dobru, vjerska gorljivost, smisao požrtvovanja za bližnjega, društvena stega i spremnost odreći se života ako to zatraže vrhovni probici vjere i općih zajedničkih dobara. Kao i uvijek u povijesti tako i u našem slučaju sudbina i opstanak naroda bili su uvjetovani ne samo razumom nego i osobinama karaktera i narodne duše.
Opširnije
Opširnije

Znameniti ljudi muslimanskog čovječanstva

Svi narodi, svi ti jezički, kultur(al)ni, civi­lizacijski svjetovi islamskog i muslimanskog čovječanstva, dali su veliki broj znamenitih lju­di, velikana pojedinačnog duhovnog izraza isla­ma, na svim područjima života i čovjekovog potvrđivanja. Islamski svijet je imao i ima svo­je glasovite državnike, vojskovođe, teologe, naučnike, ljekare, filozofe, geografe, povjes­ničare, leksikografe, književnike, pjesnike, mu­zičare, likovne umjetnike, prevodioce, putnike… I kao što je islam pokrenuo i pokreće mnoge narodne zajednice, tako je pokrenuo i pokreće pojedince u kojima je islam duha i duh islama našao svoju pojedinačnu realizaciju.
Opširnije
Opširnije

O Allahovim, dž.š., poslanicima, a.s.

Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više saznaje, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije, bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine.
Opširnije
Panorama Mekke
Opširnije

Arabija i arapski narod (predislamski period)

Nijednom narodu kao Arapima priroda i klima nisu toliko odredili način života i crte njihovog karaktera. Arabija je pred pojavu islama jedina zemlja na koju su ekonomski i politički utjecale države triju kontinenata: sjeverna Arabija bila je pod prevlašću Bizanta, istočna i sjeveroistočna pod protektoratom Perzije, a Jemenom vlada Abesinija.

Opširnije
Opširnije

Halifa

Halifa – Osnivanje (1. epizoda) Skoro 13 stoljeća – od smrti poslanika Muhammeda pa do 1924. godine, kada je svrgnut posljednji osmanski halifa – islamskim svijetom vladale su halife. U…
Opširnije