Opširnije

Skromnost (التواضع)

U svojoj biti svojstvo skromnosti i poniznosti predstavlja uljudno ponašanje. To je svojstvo neupadnosti, mirnoće, ali stamenosti, svojstvo drago i poželjno svakom ko može samostalno da prosuđuje. To je osobina oprečna bahatosti i oholosti. Najupečatljivije i najsnažnije primjere poniznosti možemo naći u postupcima, manirima i stavovima samog posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda, a.s.
Opširnije
Opširnije

Misli o sudbini naroda i zajednica u povijesti

Propadanju ili, drugim riječima, fizičkom uništenju islamskih skupina u Španjolskoj, Siciliji i Balearima prethodila je duga povijest raspadanja zajedničke duše naroda, koju tvori ne samo razum nego i vjerski osjećaji, ćudoredne vrline, vjerski ideali, ljubav prema dobru, vjerska gorljivost, smisao požrtvovanja za bližnjega, društvena stega i spremnost odreći se života ako to zatraže vrhovni probici vjere i općih zajedničkih dobara. Kao i uvijek u povijesti tako i u našem slučaju sudbina i opstanak naroda bili su uvjetovani ne samo razumom nego i osobinama karaktera i narodne duše.
Opširnije
Opširnije

Božiji atributi

Božija svojstva su tolika da se ne mogu odrediti. Njihova suština je nespoznatljiva našem razumu. Kako na osnovi Božijih djela znamo da On postoji, tako na osnovi Njegovih svojstava znamo da je On savršen i veličanstven. Na temelju onih svojstva koja nam je sam Uzvišeni Bog u Kur’anu objavio, mi dobijamo tačno i ispravno znanje o Njemu.
Opširnije
Opširnije

Grijeh i njegove posljedice

Gijeh je sve ono što se čini suprotno onome kako se o tome izrazio Uzvišeni Allah. Grijesi se međusobno razlikuju po svojoj štetnosti i zauzimaju različita mjesta na skali grijeha. Prema tome, razlikuju se i po posljedicama koje izazivaju. Svrstavaju se u dvije osnovne vrste: neizvršavanje naređenog i činjenje zabranjenog, što je došlo do izražaja odmah na početku čovjekovog postojanja.
Opširnije
Opširnije

Znameniti ljudi muslimanskog čovječanstva

Svi narodi, svi ti jezički, kultur(al)ni, civi­lizacijski svjetovi islamskog i muslimanskog čovječanstva, dali su veliki broj znamenitih lju­di, velikana pojedinačnog duhovnog izraza isla­ma, na svim područjima života i čovjekovog potvrđivanja. Islamski svijet je imao i ima svo­je glasovite državnike, vojskovođe, teologe, naučnike, ljekare, filozofe, geografe, povjes­ničare, leksikografe, književnike, pjesnike, mu­zičare, likovne umjetnike, prevodioce, putnike… I kao što je islam pokrenuo i pokreće mnoge narodne zajednice, tako je pokrenuo i pokreće pojedince u kojima je islam duha i duh islama našao svoju pojedinačnu realizaciju.
Opširnije
Opširnije

Vrijeme u Kur'anu

Namjera nam je da u ovom eseju ukažemo, u najkraćem, na načine na koje Kurʼān govori o vremenu. Na stranicama te knjige nižu se i među se prepliću mnogi spektri mnogolikih riječi za vrijeme kao i riječi u neraskidivoj vezi s
vremenom.
Opširnije