Tretman ibadata (obredoslovlja) u teoriji ciljeva Šerijata (maqāṣid al-sharī‘ah)

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na činjenicu da je Allah, dž. š., stavio u obavezu adresatima/vjernicima izvršavanje temeljnih obreda: namaza, posta, zekata i hadža, i da je postavio ciljeve ili smislove njihova propisivanja. Nauka o ciljevima Šerijata polazi od premise da je Svevišnji Allah objavio vjeru u cjelini kao opće dobro, milost kojom se osigurava dobro na ovom i budućem svijetu.
Opširnije

Idžma’ – konsenzus u islamskom pravu

Postoji više definicija idžma'a u djelima koja se bave metodologijom islamskog prava i svakako da one zavise od gledanja svoga autora na sam idžma’, tako da se vrlo često iz same definicije može sagledati nečiji stav o idžma'u. Najraširenija, uz nijanse, glasi: “Idžma’ je saglasnost mudžtehida iz reda islamskog ummeta, u nekom vremenu nakon Poslanikove, s.a.v.s., smrti, o nekoj vjerskoj odredbi.”
Opširnije