Božija svojstva su tolika da se ne mogu odrediti. Njihova suština je nespoznatljiva našem razumu. Kako na osnovi Božijih djela znamo da On postoji, tako na osnovi Njegovih svojstava znamo da je On savršen i veličanstven. Na temelju onih svojstva koja nam je sam Uzvišeni Bog u Kur’anu objavio, mi dobijamo tačno i ispravno znanje o Njemu. Uzvišeni Bog ima svojstva savršenstva po kojima je čist od svake manjkavosti. Ta svojstva se, uglavnom, dijele u dvije skupne – ona svojstva kojima se poriču manjkavosti i nesavršenosti koje bi neko mogao pripisati Bogu i to su ṣifatu’ḏ-ḏātiyya koje neki nazivaju ṣifatu’s-salbiyya ili ṣifatu’t-tanzihiyya; i svojstva savršenosti koja Bogu dolikuju, a to su ṣifatu’ṯ-ṯubutiyya. (…)

Izvor: Rifet Šahinović, “Božiji atributi”, Glasnik IZ u BiH, br. 11-12, novembar-decembar 2010., Islamska zajednica u BiH, Sarajevo, str. 1059-1067.