Stanje imana – povećanje i smanjenje u svjetlu Kur'ana i sunneta

Tekst “Stanje imana – povećanje i smanjenje u svjetlu Kur’an i sunneta” tretira
važnu tematiku islamskog akaida. Jedna od prvih kontraverzi u ranoj historiji islama bilo je pitanje imana – vjerovanja. Ovo pitanje polarizovalo je muslimansku zajednicu na liberalne murdžije koji su tvrdili da se iman sastoji od vjerovanja srcem, te da djela nisu potrebna, i ekstreme haridžije i mutezile čiji stav je bio da iman ne može postojati bez djela.
Opširnije

Božiji atributi

Božija svojstva su tolika da se ne mogu odrediti. Njihova suština je nespoznatljiva našem razumu. Kako na osnovi Božijih djela znamo da On postoji, tako na osnovi Njegovih svojstava znamo da je On savršen i veličanstven. Na temelju onih svojstva koja nam je sam Uzvišeni Bog u Kur’anu objavio, mi dobijamo tačno i ispravno znanje o Njemu.
Opširnije