Skromnost (التواضع)

U svojoj biti svojstvo skromnosti i poniznosti predstavlja uljudno ponašanje. To je svojstvo neupadnosti, mirnoće, ali stamenosti, svojstvo drago i poželjno svakom ko može samostalno da prosuđuje. To je osobina oprečna bahatosti i oholosti. Najupečatljivije i najsnažnije primjere poniznosti možemo naći u postupcima, manirima i stavovima samog posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda, a.s.
Opširnije

Grijeh i njegove posljedice

Gijeh je sve ono što se čini suprotno onome kako se o tome izrazio Uzvišeni Allah. Grijesi se međusobno razlikuju po svojoj štetnosti i zauzimaju različita mjesta na skali grijeha. Prema tome, razlikuju se i po posljedicama koje izazivaju. Svrstavaju se u dvije osnovne vrste: neizvršavanje naređenog i činjenje zabranjenog, što je došlo do izražaja odmah na početku čovjekovog postojanja.
Opširnije

Osnovne islamske dužnosti i njihov utjecaj na izgradnju morala

Opširnije

Rad za zajedničko dobro

Čovjek je dužan da radom izdržava sebe i svoju porodicu, da kroz rad privređuje i doprinosi općem društvenom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom i civilizacijskom napretku, da kroz rad osigurava pretpostavke za svoj osobni i zajednički vjerski život, da se kroz rad zalaže za dobro a protiv zla, da kroz rad stječe uvjete kako bi mogao kroz milostinju i dobroćinstvo pomagati slabima i siromašnima, da se kroz rad bori protiv siromaštva, bolesti, nepravde, da kroz rad koristi Allahove blagodati.
Opširnije